Formem part de la xarxa de suport a les COOPERATIVESFormem part de la xarxa de suport a les COOPERATIVES

ASSESSORAMENT

 • Normativa laboral i seguretat social, convenis col·lectius, jubilacions, etc.
 • Seguretat Social: general, autònoms, agrari, r.comerç, …
 • Inspeccions de treball i seguretat social.

GESTIÓ DE PERSONAL

 LABORAL

 • Estudi, redacció i tramitació de tot tipus de contractes.
 • Rebuts oficials de salaris.
 • Sancions i acomiadaments treballadors.
 • Ofertes d’ocupació, estrangers, certificats empresa, …
 • Exp. prestacions atur, I.T., Fons Garantia Salarial, …
 • Càlculs increments plantilla (renda i societats).
 • Control venciments contractes, antiguitats, ….

SEGURETAT SOCIAL

 • Afiliacions, altes, baixes i variacions treballadors.
 • Liquidacions cotització: generals, recàrrec,
  quota empresarial i obrera, no ingressades, …
 • Estudis bonificacions contractes.
 • Anul·lació i modificació requeriments.
 • Accidents de treball i malalties.
 • Certificats vida laboral, corrent de pagament, …
 • Estudis jubilació, invalidesa, viduïtats, …

I.R.P.F. -RETENCIONS-

 • Aplicació i revisió percentatges.
 • Control gerents, professionals, comissionistes, …
 • Confecció i tramitació models 111 i 190.
 • Certificats retribucions anuals.
 • Altes i baixes cens fiscal.

ALTRES GESTIONS

 • Estudis costos salarials, seguretat social, ....
 • Fitxa tècnica costos per treballador.
 • Recursos i escrits a organismes.

EMAIL: laboral@gestoriajounou.net

Des de el 1 de Juny de 2020, el nostre despatx torna al servei presencial, amb restriccions d'aforament, sense esperes al despatx i amb les mesures sanitàries de protecció obligatòries, i preferiblement  amb cita prèvia.