Tramits, preparacions, expedients d'herencia
 

HERENCIES

Preparació i tramitació expedients d'herencia (Notaria i Registre Propietat)
Tramits per habitatges


HABITATGES

Declaracions d'obres noves
Canvis de nom de cadastre
Cálcul Plusvàlues
Registre propietat


ALTRES GESTIONS

Registre Propietat i oficina Liquidadora Generalitat


Correu electrònic de contacte: herencies.jounou@gmail.com