Assessorament laboral


ASSESSORAMENT

Normativa laboral i seguretat social, convenis col·lectius, jubilacions, etc.
Seguretat Social: general, autònoms, agrari, r.comerç, …
Inspeccions de treball i seguretat social.
GESTIO LABORAL


GESTIÓ LABORAL

Estudi, redacció i tramitació de tot tipus de contractes.
Rebuts oficials de salaris.
Sancions i acomiadaments treballadors.
Ofertes d’ocupació, estrangers, certificats empresa, …
Exp. prestacions atur, I.T, Fons Garantia Salarial...
Càlculs increments plantilla (renda i societats)
Control venciments contractes, antiguitats...
Seguretat social


SEGURETAT SOCIAL

Afiliacions, altes, baixes i variacions treballadors....
Liquidacions cotització: generals, recàrrec, quota empresarial i obrera, no ingressades...
Estudis bonificacions contractes
Anul·lació i modificació requeriments
Accidents de treball i malalties
Certificats vida laboral, corrent de pagament....
Estudis jubilació, invalidesa, viduïtats...
Retencions irpf


RETENCIONS

Aplicació i revisió percentatges
Control gerents, professionals, comissionistes...
Confecció i tramitació models 111 i 190...
Certificats retribucions anuals
Altes i baixes cens fiscal
Altres gestions laborals


ALTRES GESTIONS

Estudis costos salarials, seguretat social...
Fitxa tècnica costos per treballador
Recursos i escrits a organismes

EMAIL: laboral@gestoriajounou.net