Els nostres experts en impostos tenen un ampli coneixement tècnic, combinat amb una gran experiència pràctica. Els nostres serveis de preparació d'impostos inclouen serveis d'impostos personals i estatals i serveis d'impostos per empreses, gestió i consultoria d'impostos, informes mensuals, trimestrals, etc.

Confecció d'impostos


RENDA

Pagaments fraccionats trimestrals
Regularització anual dels mòduls
Amortització béns d’inversió -mòduls-
Liquidació trimestral de retencions en lloguers i interessos
Resum anual de retencions d’arrendaments i interessos
Declaració anual informativa de les entitats en règim d’atribució de rendes
Canvis d’opcions de tributació
 
Confecció d'impostos - IVA


IVA

Declaracions mensuals o trimestrals
Elaboració resum anual
Regularització anual mòduls
Canvis de règims
Estudi d’aplicació de la regla de la prorrata
Sol·licitud devolució no establerts (model 360)
Confecció d'impostos - Societats


SOCIETATS

Pagaments a compte -segons opció-
Liquidació retencions en lloguers, interessos, dividends, etc
Resum anual de retencions d’arrendaments, interessos, dividends, etc
Precàlculs del tancament fiscal de l’exercici
Confecció d'impostos - operacions terceras persones


OPERACIONS TERCERES PERSONES

Declaració anual de clients i proveïdor (model 347)
Operacions intracomunitaries


OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

Declaració recapitulativa mensual, o trimestral o anual (model 349)EMAIL:  fiscal@gestoriajounou.net